Szoboszlai Katalin
Előszó az első számhoz

ELŐSZÓ

 

Párbeszéd címmel szociálismunka-folyóiratot jelentetünk meg. A folyóirat alapítója a Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Szociális Munka Tanszék Nyíregyházán. Hiánypótló periodikát indítunk útjára, tekintettel arra, hogy a „Szociális munka” folyóirat utolsó száma több mint tíz évvel ezelőtt jelent meg.

 

A „Párbeszéd” küldetése a szociális munka értékeinek, az elméleti és a gyakorlati területek munkáinak, a kutatások eredményeinek közlése, diskurzusok folytatása, a lapban megjelent írások felhasználásának elősegítése a szakmai közönség és a szociális munka iránt érdeklődők számára. A folyóirat befogadó a témafelvetésekre, a dialógusokra, a szociális munkáról való gondolkodásra.

 

A folyóirat szerkesztőbizottsága elkötelezett a szociális munka fejlődése mellett, aminek fontos közvetítője lehet a Párbeszéd folyóirat. Ahogyan a periodika megnevezése is jelzi, ez a folyóirat teret kíván engedni cikkekben kifejtett szakmai véleményeknek éppúgy, mint olyan tanulmányoknak, elemzéseknek, melyek egy szakmai területet, kutatást, munkát helyeznek a fókuszba.

 

A folyóirat publikálási lehetőség mindazoknak a szociális munkásoknak, társszakmáknak, közbeszédet formálóknak, kutatóknak, oktatóknak, hallgatóknak, akiknek a szociális munkával kapcsolatosan mondanivalójuk van. A Párbeszéd folyóiratban megjelenő írásokkal egyidejűleg kívánjuk szolgálni a tudományos igényeket és bemutatni a szakmai gyakorlatot, végső soron hozzájárulni a szociális munka fejlődéséhez.

 

Bízom abban, hogy az olvasók gyakran látogatják a folyóirat online oldalát, írásaikkal formálják a szociális munkát, párbeszédet folytatnak egymással. A folyóirat minden cikke, tanulmánya ingyenesen elérhető és letölthető.

 

Szoboszlai Katalin

főszerkesztő