A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

IMPRESSZUM

ISSN 2416-0474

Főszerkesztő: Szoboszlai Katalin (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)

Szerkesztőbizottság tagjai:

Beszterczey András (Schweitzer Albert Református Szeretetotthon)
Budai István (Széchenyi István Egyetem, Győr)
Darvas Ágnes (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Fábián Gergely (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Hüse Lajos (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Pataki Éva (Zuglói Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat)
Patyán László (Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar)
Somorjai Ildikó
Szabó Lajos (ELTE Társadalomtudományi Kar)
Szöllősi Gábor (Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar)


A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai:
Ferge Zsuzsa akadémikus, professor emeritus (ELTE TáTK)
Bódi Ferenc (MTA Politikatudományi Intézet)
Thomas R. Lawson (University of Luisville, USA)
Hannu Pietilainen (University of Oulu, Finnország)
David Urban (University of South Bohemia)
A folyóirat gazdája: Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar Nyíregyháza
A szerkesztőség címe: 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4.

Tanulmányokat és közléseket a főszerkesztőnek kérjük elküldeni
a következő e-mail címre: szoboszlai.katalin@foh.unideb.hu


Felelős kiadó: Karácsony Gyöngyi főigazgató

Kiadó: Debreceni Egyetemi Kiadó
Székhelye: 4032 Debrecen Egyetem tér 1.

Technikai munkatársak: Dudás Csaba (vezető fejlesztő, üzemeltetés), Szoboszlai Katalin (szerkesztés), Bátfai Erika (koordinálás).
Grafika tulajdonosa: Rubik Anna
Technikai adatok: A    'Párbeszéd' tagja a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti
Könyvtár saját fejlesztésű Métisz elektronikus folyóirat-keretrendszerének.