A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Szerzőink

 

Bányai Emőke Adrienn, PhD, főiskolai tanár, intézetvezető Szociálismunka-és Diakóniai Intézet Károli Gáspár Református Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar, mail: banyai.emoke.adrienn@kre.hu

Bereczné Türk Emese, okleveles egészségügyi szociális munkás, terepgyakorlat-vezető, Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházak és Egyetemi Oktatókórház − Sántha Kálmán Szakkórház Nyíregyháza, Drogambulancia, mail: bereczne.turkemese@chello.hu

Csatári Emese, okleveles szociális munka és szociális gazdaság szakember, mail: csatariemese@gmail.com

Darvas Ágnes, egyetemi docens, tanszékvezető, ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék, mail: darvasagi@tatk.elte.hu  

Horváth Renáta, szociális munka alapszakos hallgató, Debreceni Egytem Egészségügyi Kar Nyíregyháza, mail: horvath.renata123@gmail.com

Markos Valéria, szociológus, szociálpolitikus, PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, mail: markosvaleria.90@gmail.com

Mózer Péter, mesteroktató, ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete Szociálpolitika Tanszék, mail: mozerpeter@tatk.elte.hu

Pataki Éva, szociális munkás, intézményvezető Zuglói Család-és Gyermekjóléti Központ, mail: vapataki@yahoo.com

Szabó Lajos, c. egyetemi tanár, ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék, mail: lajos.szabo@tatk.elte.hu

Szigeti Fruzsina, PhD-hallgató, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Doktori Program, mail: szigeti.fruzsina.89@gmail.com

Talyigás Katalin, szociológus, szociális munkás. Szociális Innovációs Alapítvány (SZIA), mail: talyigaskatalin1@gmail.com

Tánczos Éva, mesteroktató, ELTE TáTK Szociális Tanulmányok Intézete Szociális Munka Tanszék, tanczos.eva@tatk.elte.hu

Takács Imre, pedagógus, szociológus, Support Alapítvány mail: takacs55imre@gmail.com