A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Rácz Andrea

A gyermekvédelem megújulási alternatívái

Könyvajánló

A Rubeus Egyesület által 2015-ben készített tematikus tanulmánykötet a gyermekjólét és gyermekvédelem legfontosabb fejlesztéseit alapozza meg, kitérve a gyermeki jogok védelmére és érvényesítésére is. A tanulmánykötet egyes tanulmányainak elkészítésében olyan szakembereket kértünk fel, akik az egyes tématerület neves szakértői, kutatói.

A tanulmánykötet elméleti és gyakorlati megközelítésre épül, fejlesztési koncepciókat fogalmaz meg. A tanulmányok egységes szerkezetet követnek, kifejtve a koncepció alapelveit és általános, valamint specifikus céljait, ezt követően a publikált statisztikai adatok és kutatások mentén kerül bemutatásra az adott szakmai terület jelen helyzete. Az adott szakterület vonatkozásában ezt követően a kitűzött célok, a megvalósítás módjai és eszközei, az alkalmazható módszerek részletezése kerül ismertetésre, egy-egy nemzetközi példa, valamint jó gyakorlat megjelenítése mellett. A koncepciók központjában a fejlesztési irányok, javaslatok megfogalmazása áll.
Kiemelt témáink a hatékony jelzőrendszer biztosítása, a szülői kompetenciák fejlesztése, a napközbeni ellátások, a gyermekétkeztetés fejlesztési irányainak átgondolása, az észlelő- és jelzőrendszer hatékonyabbá tétele, az átmeneti ellátások fejlesztése, valamint az iskolai szociális munka megújítása. A szakértői tanulmányok áttekintést adnak a gyermekvédelmi szakellátás differenciálásának lehetőségéről, figyelembe véve az egyéni igények kielégítését, különösen a különleges és speciális szükségletű ellátottak esetében, valamint a gyermekvédelmi szakellátásból kikerülők speciális támogatásának, utánkövetésének lehetőségeiről. Fontos fejlesztési irány a gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás együttműködésének erősítése. Továbbá foglalkozunk a migráns gyermekes családok és kísérő nélküli kiskorúak ellátásának fejlesztési irányaival is. Mindezen témákat felvezeti és egyben keretbe foglalja a gyermeki jogok védelmének és érvényesítésének újragondolása a gyermekjóléti alapellátás és a gyermekvédelmi szakellátás területén, kitérve a gyermeki jogok gyakorlatban való értelmezésének lehetőségeire, valamint a participáció fontosságára.

Rácz Andrea (szerk.) (2015): A gyermekvédelem megújulási alternatívái. Budapest, Rubeus Egyesület.

Letölthető:
http://rubeus.hu/kiadvanyok/gyermek-es-ifjusagvedelmi-tanulmanyok