A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Párbeszéd : szociálismunka-folyóirat
Vol. 2. (2015.) No. 1.
Budai István
A szociális képzés repertóriuma


A szociális képzés repertóriuma
Cikkek, írások, tanulmányok a hazai szakfolyóiratokból 1989−2014
Összeállította: Budai István


Esély 1989−2014
Gyermek, család, ifjúság 1992−2010 (jelenleg online megjelenés)
Háló 1995−2011 (később online megjelenés, jelenleg szünetel)
Humán Innovációs Szemle 2010−2013
Kapocs 2002−2014
Párbeszéd 2014 (online megjelenés)
Szociális Munka 1989−2006 (jelenleg szünetel)
Szociális Szemle 2008−2013
Szociálpedagógia 2013−2014


1989
Gönczöl Katalin: Beszámoló a szociális szakembereket képző iskolák 24. Nemzetközi Kongresszusáról. Esély, 1. szám, 106.


1990
A szociális munka és szociálpolitika egyetemi oktatása. Esély, 4. szám, 76−79.
A szociális munkást képző iskolák színvonalának biztosítása az Egyesült Államokban. Esély, 4. szám 54−58.
Az általános szociális munkás képzés tantervi irányelvei. Esély, 4. szám, 62−74.
Az iskolán kívüli képzésekről. Esély, 4. szám, 80−82.
Balipap Ferenc: Fejezetek a szociális és szociálpolitikai képzés történetéből I. Esély, 5. szám, 12−43.
Balipap Ferenc: Fejezetek a szociális és szociálpolitikai képzés történetéből II. Esély, 6. szám, 56−66.
Bánfalvy Csaba: A szociálismunkás-képzés amerikai rendszerének magyarországi adaptálhatóságáról.
Szociális Munka, 3. szám, 165−179.
Pik Katalin: A szociális munkások képzéséről és lehetséges elhelyezkedésükről Nyugat-Berlinben. Esély, 1. szám, 78−84.
Pőcze Gábor: Szociális asszisztensképzés − tények, dilemmák, perspektívák. Esély, 2. szám, 75−81.
Pőcze Gábor: Kell-e szociális munkás az iskolának? Esély, 4. szám, 83−87.
Szöllősi Gábor: Tükör a Szekszárdon induló szociális munkás képzésről. Esély, 1. szám, 65−77. 
Talyigás Katalin−Hegyesi Gábor: Alapkő-letétel (Az 1990-es soproni konferencia). Esély, 4. szám, 59−61. 
Woods, Ronald: A szociális munka gyakorlatának oktatása. Esély, 5. szám, 44−52.




1991
Budai István−Tordainé Vida Katalin: Szociális képzés Bázelben. Esély, 6. szám, 68−71.
Cser János: Felsőoktatásunk és a szociális irányú szakképzés. Szociális Munka, 1. szám, 63−80.

Hegyesi Gábor−Talyigás Katalin: Az Erzsébetvárosi Családsegítő Szolgálat (Egyetemi Szociálpolitikai Gyakorlóintézet) szakmai programja. Esély, 2. szám 106−108.
Hokenstad, Terry: Az amerikai szociálismunkás-képzés néhány problémája. Esély, 5. szám, 131.
Pőcze Gábor: Megalakult az Iskolaszövetség. Esély, 4. szám, 161−162.


1992
B. Aczél Anna−Darvas Ágnes−Mányai Judit: Szociálismunkás-képzés a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán. Esély, 5. szám, 71−75.
Cser János: A szociális irányú szakképzés. Szociális Munka, 3. szám, 222−239.


Göncz Kinga: Az emberi kapcsolatok technikusai? (Gondolatok az amerikai szociálismunkás-képzéssel kapcsolatban.) Esély, 2. szám, 111−114. 
Hardi Emília: Mit tanuljon a szociális munkás? Esély, 5. szám, 95−97.
Ohly Éva: Vezérfonal az ELTE szociálismunkás-képzés 1992. év őszi terepgyakorlatához. Esély, 5. szám, 76−94.
Somogyi Ferenc: Egyetemeink a szociális képzésről. Szociális Munka, 4. szám, 310−313.


S. Faragó Magdolna: A szociális képzésekről − oktatáspolitikai megközelítésben. Esély, 5. szám, 63−70.
Talyigás Katalin: Tereptanári képzés Amerikában. Esély, 2. szám, 115−119.


1993
Bognár Mária: Gondolatok a tereptanár-képzésről. Esély, 4. szám, 09−117.
Körkérdés a szociálismunkás-képzésről, 1992. Esély, 4. szám, 93−98. 
Pőcze Gábor: A személyiségfejlesztés szerepe a szociális szakemberképzésben. Esély, 4. szám, 99−108. 
1994
Körösi, Yossi Korazim: Amit a szociális munkásoknak a közösségi szociális munkáról meg kell tanulniuk a neokonzervativizmus korszakában. Esély, 5. szám, 76−89. 


1995
Budai István: Lépések az európai szellemiségű szociális képzés irányába. Esély, 3. szám, 74−88.
Budai István: Részletek az esztergomi szociális képzés tantervéből. Család, gyermek, ifjúság, 3−4. szám, 44−52.
Estefánné Varga Magdolna–Ludányi Ágnes–Oroszné Deák Judit–Szemán Józsefné: Az elmélettől a gyakorlatig. Helyi sajátosságok. Család, gyermek, ifjúság, 3−4. szám, 29−38.
Nemes Judit: A szociális képzés. Háló, 1. szám, 6−11.


Szám Katalin: PA – avagy a „Pedagógiai Ambulancia”. Család, gyermek, ifjúság, 3−4. szám, 84−86.
Szávai Ilona: Az alapképzés és a speciális tudás. Beszélgetés Nemes Judittal. Család, gyermek, ifjúság, 3−4. szám, 3−9.


1996
Hornungné Rauh Edit: Információk a szociális asszisztens képzésről. Háló, 1. szám, 5.


1997
Hordós László Tibor: Dilemmák a szociális munka etikájának oktatásával kapcsolatban. Esély, 3. szám, 92−103.

Nemes Judit: Felvételi gyorssegély: tanácsok, ajánlások a felsőoktatási szakmai felvételikre készüléshez. Háló, 2. szám, 11−13.


1998
Budai István: Az Iskolaszövetség konferenciája után. Háló, 12. szám, 3−4.

Somorjai Ildikó: Terepkonferencia Salgótarjánban. Háló, 1. szám, 6−11.


1999
A Wesley-botrány dokumentumai. Háló, 10. szám, 2−5.
Budai István: No, hol is tartunk...?  Esély, 2−3. szám, 94−103.
Budai István: A szakmai továbbképzés ingatag grádicsai. Háló, 11. szám, 12−13.
Gáspár Pál: A társadalmi változások hatása a curriculumra. Esély, 2−3. szám, 79−93.
Fónai Mihály−Kiss János−Fábián Gergely: Szociális munkás szakos hallgatók. Esély, 1. szám, 114−134.
Szoboszlai Katalin: Helyzetkép a terepoktatásról a szociálismunkás-képzésben Magyarországon. Esély, 2−3. szám, 104−120.


2000
A Wesley János Főiskoláról. Háló, 3. szám, 17−18.

Gönczöl Katalin: Panaszok után jelentés: az ombudsman a Wesley-ügyről. Háló, 11. szám, 5−6, 11−13.

Nemes Judit: A Wesleyről. Háló, 1. szám, 12−14.

Szuha Brigitta: Hogyan hasznosítható a családi video-tréning a családgondozó munkájában? Család, gyermek, ifjúság, 6. szám, 45−49.

Teleki Béla: Terápiák a szociálpedagógusok gyakorlati képzésében. Szociális Munka, 1. szám, 23−30.


2001
Budai István: A szociálismunkás-képzés dilemmái a tanterv- és képzésfejlesztés tükrében I. Esély, 2. szám, 51−71.

Budai István: A szociálismunkás-képzés dilemmái a tanterv- és képzésfejlesztés tükrében II. Esély, 4. szám, 69−102.

Budai István: A szociálismunkás-képzés dilemmái a tanterv- és képzésfejlesztés tükrében III. Esély, 5. szám, 40−68.

Budai István: Új trendek az európai szociálismunkás-képzésben: Európa oktatási minisztereinek közös nyilatkozata, Bologna. Háló, 4. szám, 14.

Hegyesi Gábor−Nagy Krisztina: A Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolán 1994 és 1998 között végzett szociális munkások szakmai felkészültsége és beválása vezetőik, klienseik és saját megítélésük alapján. Szociális Munka, 1. szám, 1−49.


Lévai Katalin: Szakmáról, képzésről, választásról. Ferge Zsuzsa születésnapi köszöntése. Esély, 2. szám, 3−7.
Továbbképzések minősítése: 2001. I. félévi tapasztalatok. Háló, 3. szám, 15−19.
2002
A Magyarországi Szociális Szakembereket Képző Iskolák és Oktatók Egyesülete (Iskolaszövetség) bemutatása. Háló, 6−7. szám, 2.

A szakmai továbbképzésről. Háló, 6−7. szám, 9.

A szociális szakvizsgáról. Háló, 6−7. szám, 10−11.

Az Iskolaszövetség elnökségének beszámolója a 2001−2002. évben végzett tevékenységről. Háló, 6−7. szám.

„Első fecskék” − vélemények a szakvizsgáról (I−III.). Háló, 6−7. szám. 15−17.

Interjú Juhászné Bodrogi Mariannal. Háló, 6−7. szám. 12−13.
 
Mányai Judit: Az Iskolaszövetség elnökének „év-indító” levele, Háló, 6−7. szám, 3.
 
Kreditpontok a felsőoktatásban. Háló, 6−7. szám.


Kocsis Emília: Hol vannak a szakképzettek? Kapocs, 1. szám, 12−15.
Kocsis Emília: A szakértők szerepe a szociális képzésben. Kapocs, 3. szám, 56−59.
Pataki Éva: Reflexiók a terepen folyó szociális esetmunkához, az esetmegbeszélések tapasztalatai alapján. Esély, 5. szám, 45−56. 
Szakács Ferencné: Tájékoztató a szociális továbbképzési rendszer 2002-es évre benyújtott pályázatairól. Kapocs, 3. szám, 52−55.

Szociális szakvizsgáztatási jogot nyert intézmények. Háló, 6−7. szám, 14.
 
Szociális képzések iskolái a felsőoktatásban. Háló, 6−7. szám, 5−7. 
 
Tudnivalók a továbbképzésekről és a szociális szakvizsgáról. Háló, 6−7. szám, 8.      


2003
Budai István: Szempontok és javaslatok a szociális képzés rendszerének továbbfejlesztéséhez. Háló, 3. szám, 4−5.

Felsőoktatás – diploma − EU. Háló, 11. szám, 2−3.

Cene István: Tájékoztató a 2003. évi szociális szakvizsgáról. Kapocs, 4. szám.

Nagy Krisztina: Pályaorientációs vizsgálatok szociális munkások körében. Szociális Munka, 4. szám, 27−47.
Szociális munkás és szociálpolitikus hallgatók eredményei a XXVI. Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Háló, 11. szám, 7−8.

Szoboszlai Katalin: A felsőoktatás reformja − úton az Európai Unióba. Háló, 11. szám, 2.



2004
Budai István: „...szakmai identitásában megerősödve lépjen ki a gyakorlatba...” Esély, 1. szám, 61−79.

Ferge Zsuzsa: A Szociális Szakmai Szövetség állásfoglalása a felsőfokú alapszakok képzési szerkezete kérdésében. Háló, 5. szám, 3.

Simonics Benjámin: „Végy egy kevés kovászt”.Házi dolgozat a „Közösségi szociális munka” c. tantárgyból. Háló, 12. szám, 10−11.

Török Judit−Ágoston Magdolna: In memoriam dr. Szél Éva magister emeritus. Háló, 5. szám, 31.


2005
Budai István: A továbblépés elé... Soprontól távol és még Bolognához sem közel. Háló, 8−9. szám, 6−12.
Pataki Éva: Szabó Lajos cikkéhez. Háló, 11. szám, 15−17.
Szabó Lajos: Közel Bolognához − Soprontól távol. Háló, 7. szám, 2−6.
Szabó Lajos: Megjegyzések a szociális képzések rendszere és a személyes gondolkodást nyújtó szociális intézményekben foglalkoztatottakra vonatkozó képesítési előírások kapcsán. Háló, 12. szám, 2−6.
Szanica Krisztina: Egy záródolgozat hatása. Háló, 1. szám, 4−5.
Szoboszlai Katalin: Felvételizők figyelem: idén szinte „minden megváltozik” a felvételin! Háló, 1. szám, 14”15.
Varga István: Soprontól messze van Bologna. Háló, 8−9. szám, 13.
Varga István: 11 év népszerűség: dr. Tolnai Gyula. Háló, 8−9. szám, 25−26.
Varga István: Interjú dr. Nagy Janka Teodórával. Háló, 11. szám, 22−23.


2006
Állásfoglalás a szociális alapvizsga és szakvizsga rendszerével kapcsolatban. Háló, 3. szám, 5.


Ágoston Magdolna: Hozzászólás Szabó Lajos cikkéhez. Háló, 1. szám, 4−6.
Az Iskolaszövetség állásfoglalása. Háló, 10. szám, 4.
Az Iskolaszövetség munkaterve. Háló, 2. szám, 3−5.
Budai István−Csoba Judit−Goldmann Róbert: A szociális képzések magyarországi fejlődésének főbb állomásai. Esély, 2. szám, 49−70. 
Budai István: Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez I. Esély, 6. szám, 62−88.
Felhívás szakirányú továbbképzésre. Háló, 4. szám, 14−15.
Huszti Éva: Tudományos munka a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Karán. Esély, 4. szám, 122−125.
Sütő Csaba: Hozzászólás Szabó Lajos cikkéhez. Háló, 1. szám, 3.
Sziszik Erika: Néhány gondolat a szociális továbbképzésről. Háló, 2. szám, 15.
Tóth Edit: A terepgyakorlatok hatása a szakmai identitás alakulására a szociálpedagógus képzésben. Esély, 1. szám, 30−46.


2007
Budai István: Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez II. Esély, 1. szám, 84−109.
Budai István: Megközelítések a szociális munkás-képzés fejlesztéséhez III. Esély, 2. szám, 94−112.
Jana Keketiová−Hermina Mareková: Szociálismunkás-képzés Szlovákiában. Háló, 6. szám, 15−17.
 
Pallai Rita: Terepgondolatok. Háló, 12. szám, 5−6.

Sziszik Erika−Lónyai Andrea−Reisch Judit−Köllő Ibolya−Lőrinczi Andrea−Szántó Ilona: Tereptanári vélemények. Háló, 12. szám, 2−4.
 
Szoboszlai Katalin−Sziszik Erika−Ohly Éva−Somorjai Ildikó−Wéber László−Gosztonyi Géza: A közös táncról, a partnerségről és a felelősségről az oktatásban. Háló, 12. szám, 6−14.


2008
Budai István: Szociális szaktudás − kompetenciák − képzés és a sztenderdek kidolgozása. Kapocs, 6. szám, 38−47.


Farkasné Nagy Eszter: A tudásalapú társadalom pillérei: a felsőoktatás és a kutatás. Jubileumi Intézeti Szakmai Nap a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karon Szekszárd, 2007. november 7. Háló, 4. szám, 15.


Ferge Zsuzsa üzenete a 18. évét „betöltő” szekszárdi szociálismunkás-képzésnek. Háló, 4. szám, 12.
Hervainé Szabó Gyöngyvér: Szociálismunkás-képzés és európaizáció. Háló, 9. szám, 3.

Kocsis Erzsébet: Nagykorúak lettünk! Az általános szociális munkás szakon végzettek találkozója a Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Karán Szekszárdon, 2007. november 7. Háló, 4. szám, 15.

Nagy Janka Teodóra: Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Szociális Munka és Szociálpolitikai Intézet első 18 éve. Háló, 4. szám, 13−15.

Rébay Eszter: Szakmai gyakorlat Angliában (Placement in the United Kingdom). Szociális Szemle, 1. szám, 149−151.
Tolácziné Varga Zsuzsanna−Kocsis Erzsébet−Varga István: Terepgyakorlat és képzés. Háló, 10. szám, 16−19.


2009
Nemes Judit: Az iskolaszövetség állásfoglalása a féléves gyakorlatokról. Háló, 11. szám, 22−23.


2010
Budai István: 20 év után − önkritikusan. ...avagy mit tesz a szociálismunkás-képzés a szakmai identitás alakításában. Esély, 4. szám, 51−82.
Budai István: Könyvajánló: Közösségi munka képzésmódszertan − Képzésmódszertani kézikönyv a közösségi szociális munka tereptanárai számára. Háló, 8. szám, 19.
Budai István: Merre tovább szociálismunkás-képzés? (Törekvések, ellentmondások és dilemmák). Háló− 10. szám, 2−5.
 
Geambaşu Réka: „ Nagy pezsgés volt” (Interjú Roth Mária Professzor-asszonnyal, a Babeş−Bolyai Tudományegyetem oktatójával), Háló, 10. szám, 5−9. 
 
Hervainé Szabó Gyöngyvér−Simonik Péter−Végh Róbert: A professzionális szakmai személyiség kompetencia-fejlesztési modellje a Kodolányi János Főiskola képzési programjában. Háló, 11−12. szám 19−22.
 
Kocsis Erzsébet: Gondolatok a közösségi szociális munka oktatásáról. Háló, 20. szám, 10−14.


László Johanna: Iskolapadban tegnap és ma (A szociális képzések húsz évéről beszélgettünk Ohly Évával). Háló, 9. szám, 2−4.
 
Nemes Judit: A szociális felsőoktatás 20 éve és mai dilemmái. Háló, 9. szám, 4−7.

Simonik Péter: Közösségi munka oktatása a Kodolányi János Főiskolán. Háló, 11−12. szám, 15−18.
 
Szoboszlai Katalin: „...A szociális munkához képzettség kell” (Interjú Ferge Zsuzsával). Háló, 9. szám, 7−11.

Szoboszlai Katalin: „Volt egyszer egy iskola”. Interjú az esztergomi szociálpedagógus képzés első időszakának tanáraival. Háló, 9. szám, 14−20.

Takács Viktória: A vitát is tanulni kell. Család, gyermek, ifjúság, 2. szám, 47−52.
Temesváry Zsolt: A szociális szakképzések helyzete a mai magyar felsőoktatásban. Kapocs, 44. szám, 34−41.
Varga István: „Kitekintés, belátás” (Interjú Szoboszlai Katalinnal). Háló, 10. szám, 9−10.


2011
Baráth Árpád: A probléma-alapú tanulás esélyei a szociális felsőoktatásban (Perspectives of problem based learning in social higher education). Szociális Szemle, 1−2. szám, 19−35.
Nagy Krisztina:  „Bizonytalanok” és „próbálkozók”. A szociális képzések hallgatóinak karaktertípusai és a képzés jelentősége a szakmai szocializációban. Esély, 1. szám, 100−116.


2012
Budai István−Kozma Judit: A kompetencia-alapú közösségi munkás-képzés fejlesztéséről. Esély, 5. szám, 83−109.
Fónai Mihály: A tereptanár: Egy új szakma és szerep körvonalai? Esély, 2. szám, 120−128.
Bolea, Patty Stow: Social Work Education, Service Learning, and Community Partnerships. A szociális munka oktatása, közösségi tanulás és közösségi partnerség (magyar nyelvű összefoglalás). Humán Innovációs Szemle, 1−2. szám, 60−65.
Szoboszlai Katalin: Fókuszban a terepgyakorlatok − Terepgyakorlatok könyve (Szerkesztette: Budai István, Széchenyi István Egyetem, Győr, 2011). Esély, 5. szám, 108−109.


2013
Csoba Judit:  „Munka és tanulás”. A felsőfokú képzésben részt vevő hallgatók munkatapasztalata. Esély, 4. szám, 30−50.
Domszky András: A gyermekvédelmi rendszer alakulása és a képzés összefüggései. Kapocs, 5. szám, 10−19.
Dudás Marianna: Terepen gyakorolni. Szociálpedagógia, 1−2. szám, 95.

Fülöpné Erdő Mária: Megújul a nevelőszülők képzése: Tananyagfejlesztés az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán. Kapocs, 3. szám, 6−9.
Komlósi Piroska: A továbbképzések szerepe a kiégés megelőzésében. Kapocs, 3. szám, 24−28.
Tóbiás László: Civil és közösségi tankönyv egyetemeknek (Nagy Ádám−Nizák Péter−Vercseg Ilona: Civil társadalom − nonprofit világ. Új Ifjúsági Szemle Alapítvány). Esély, 5. szám, 107−111.
Tóth Tibor−Spiesz Tamás: A szociális továbbképzési rendszer megújítása: A TÁMOP-5.4.10-12/1-2012-0001 „Szociális képzések rendszerének modernizációja” című projekt bemutatása. Kapocs, 3. szám, 2−5.


2014
Budai István: Képzés a szociális munkában − szociális munka a képzésben. Párbeszéd – szociális munka folyóirat, 1−2. szám.
Szarvák Tibor: Néhány gondolat a szociális továbbképzési rendszer modernizációjához. Kapocs, 1. szám, 50−53.
Dr. Török Judit (1948−2013). Esély, 1. szám, 107.