A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Botek Ondrej

A szociális munka törvénye – a szociális munka új korszaka Szlovákiában?

Kulcsszavak: szociális munka, szociális munkás, kamara, specializáció


A szlovák parlament július 9-én hagyta jóvá a szociális munka törvényét, amelyet néhány nappal később a Szlovák Köztársaság elnöke is aláírt. A jelen cikk célja bemutatni ezt a fontos törvényt, megemlíteni főbb területeit, felvázolni szükségességének hátterét, készítésének folyamatát. Szeretném hangsúlyozni, mennyire fontos ez a törvény a fejlődés, a szociális munkások státuszának és a szociális munka társadalmi megítélésének megváltoztatása szempontjából. Szlovákiában a szociális munka jelenlegi státusza egészen sajátos: − Nagyszámú, megfelelő végzettség nélküli „szociális munkás” − A szociális munka egyetemi oktatását 22 évvel ezelőtt indították újra, az első szociális munkások 18 évvel ezelőtt diplomáztak − Nagyszámú végzős szociális munkás (2012-ben 7500) − A gyakorlatban dolgozó szociális munkások alacsony száma Ezen tények alapján a szociális munka törvénye meghatározza, kit nevezünk szociális munkásnak, szociális asszisztensnek és egyéb szakértőnek a szociális munka területén. A törvény egy másik fontos része a Szociális Munkások Kamarájának létrehozása. Ez egy szakmai egyesület, amely a szakma szociális munkások általi irányítását hivatott ellátni. Fő feladatai a következők: − Tagfelvétel és a szakemberek regisztrálása − Tanúsítványok specializációkról − Etikai és fegyelmi kérdések − Ingyenes tanácsadás − Jogvédelem A törvény harmadik része a posztgraduális képzés új rendszerét és a specializációt mint a szociális munka fejlesztésének szükséges részét mutatja be. A szociális munka törvény meghatározza mind a specializációkat oktató intézményeinek, mind pedig a jelentkezők akkreditációjának feltételeit. A szociális munka törvény ezen része hangsúlyozza a folyamatos továbbképzés és a szociális munka fejlesztése fenntarthatóságának fontosságát.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/cikk/cikk/58d8d58c8a529
Pdf url
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/58d8d58c8a529/szerzo/Ondrej_Botek_A_szocialis_munka_torvenye.pdf
Html url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/58d8d58c8a529/html/58d8d58c8a529.html