A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Budai István

Idő van! Van idő...?

Kulcsszavak: képzési és kimeneti követelmények, képzési célok és funkciók, tartalmi és kimeneti szabályozás, tantervek, kompetenciaalapú képzés


A tanulmány aktualitását a szociális képzésekkel összefüggő jelenlegi szakmai és szakemberi megítélések, a felsőfokú szociális képzések mai helyzete és a 2016. évi képzési és kimeneti követelmények (kkk) megjelenése adják. A szakmai kritika kritikus pontjainak elemzése alapján állást foglal a felsőfokú szociális képzések mibenlétéről, funkcióiról, hatóköréről. Kitér a tartalmi szabályozástól a kimenetszabályozásig, a Soprontól máig tartó folyamatra. Párbeszédet inspirál a szociálismunkás-képzés cél definícióját illetően a szakmai és képzési aktorok együttműködésével és a szakmafejlesztés együttes felelősségének hangsúlyozásával. Bemutatja, hogy miképpen járulhatnak hozzá a kkk-k a kompetenciaalapú képzések kimunkálásához. Végül a kkk-kat lehetőségként alapul véve ad szempontokat a tantervek és a képzések továbbfejlesztéséhez.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57fcdfe427b28
Pdf url
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/57fcdfe427b28/szerzo/Budai_Ido_van_kozlesre.pdf
Html url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/57fcdfe427b28/html/57fcdfe427b28.html