A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Héderné dr. Berta Edina

A segítségnyújtás árnyalatai

Kulcsszavak: bürokratizálódás, családsegítés, szociális esetmunka tevékenységei és módszerei, empowerment, személyes félelmek és motivációk


A tanulmány a szerző által 2009–2010-ben lefolytatott doktori kutatás és a 2015-ben megismételt adatfelvétel során nyert eredmények összevetésén alapul. Mindkét vizsgálat célja az volt, hogy semleges, a kutató értékorientációjától mentes módon feltárja a családsegítő központokban nyújtott személyes segítségnyújtás formai és tartalmi sajátosságait. Az adatok elemzési kereteként a szociális munka céljaként megfogalmazott empowerment szolgál. A szerző azt vizsgálta, hogy mely tevékenységek jellemzik a családsegítést: a „hatalommal felruházók” vagy az attól megfosztók.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/cikk/cikk/57fcdb892f35e
Pdf url
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/57fcdb892f35e/szerzo/Hederne_A_segitsegnyujtas_arnyalatai_kozlesre.pdf
Html url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/57fcdb892f35e/html/57fcdb892f35e.html