A honlap a Métisz keretein belül készült | Kapcsolat

P Á R B E S Z É D

SZOCIÁLIS MUNKA FOLYÓIRAT

Budai István

Az együttműködés a szociális munka egyik kulcsa és eszköze

Kulcsszavak: szociális szolgáltatások, szolgáltatást igénybe vevők, modern szociálismunka-szellemiségek és definíciók, empowerment, együttműködés, intermodell, interprofesszionális tevékenység


Az együttműködés különböző kérdéseit vizsgálva a tanulmány a vonatkozó nemzetközi és hazai szakirodalomból és a magyar szociális munka jelenlegi gyakorlatából indul ki. A modern szociális munkát meghatározó szellemiségek és a világszerte elfogadott szociálismunka-definíciók összefüggésében sorakoznak fel érvek a professzionális segítő tevékenység egyik alapvető minőségi jellemzője, az együttműködés mellett. Kulcselemeit rendszerben értelmezve az interakciók területeit egy ún. intermodell mutatja be, továbbá az együttműködés mint a szociális munkás kulcskompetenciájaként kerül bemutatásra. Felvázolásra kerülnek az együttműködés minőségi jellemzői: dinamikája, tanulhatósága-fejleszthetősége, közösségi és interprofesszionális jellege, végezetül szóba kerülnek az együttműködést nehezítő tényezők is.

Hivatkozási lehetőségek

Metisz url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/cikk/cikk/551924f969e72
Pdf url
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/551924f969e72/szerzo/PBUDAImasolat.pdf
Html url:
http://parbeszed.lib.unideb.hu/file/2/551924f969e72/html/551924f969e72.html